Top Menu

Wellness Innovation

dii_0075

EVERY SKIN IS “DIFFERENT”
From more than 15 years experience

_____________________________

 

ที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวและย้อนวัย

Dii Wellness Skincare เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการศึกษา วิจัย และพัฒนาขึ้นมาสำหรับการดูแลผิวหน้าลึกถึงระดับดีเอ็นเอ ภายใต้หลักการ
แห่งความงามจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการบูรณาการศาสตร์และประสบการณ์ในการดูแลปรนนิบัติผิวเพื่อความผ่อนคลาย อ่อนเยาว์
และสุขภาพดีให้กับผู้คนยาวนานกว่า 15 ปี โดยสถาบันดีไอไอเวลเนส (Dii Wellness Institute) เข้ากับทีมแพทย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนังและด้านวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมในการดูแลผิวพรรณที่ทันสมัยมีการเลือกสรร
ส่วนผสมหรือสารสกัดคุณภาพสูงและปลอดภัยจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกทำให้สามารถวางใจและมั่นใจ
ในผลิตภัณฑ์ Dii Wellness Skincare ได้อย่างเต็มที่ โดยผลิตภัณฑ์ชุดแรก Dii Time Reversal จะช่วยดูแลและย้อนวัยผิวสู่ความอ่อนเยาว์นานเท่านาน  

INNOVATION OF WELLNESS

สถาบันดีไอไอเวลเนส สัมผัสประสบการณ์แห่งผิวงามอย่างมีสุนทรียะ

สถาบันดีไอไอเวลเนส (Dii Wellness Institute) ก่อตั้งขึ้นจากการสานต่อความสำเร็จของ divana spa ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้คนยาวนานกว่า 15 ปี ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมทรีตเม้นท์ที่ออกแบบมาเพื่อปรนนิบัติผิวให้ผ่อนคลาย อ่อนเยาว์ และสุขภาพดีอย่างมีสุนทรียะจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ

INNOVATIONS OF WELLNESS

สถาบันซึ่งออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม และพรั่งพร้อมด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะประกอบไปด้วยทีม แพทย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและด้านวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ ร่วมกัน ศึกษาวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวโดยเฉพาะ เพ่ือไขรหัสลับแห่งการชะลอวัยหรือย้อนวัยผิวสู่ความ อ่อนเยาว์นานเท่านาน ด้วยวิธีการ 4 ประการ

โดยลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ ผสานเข้ากับศาสตร์และประสบการณ์อันยาวนาน และการใช้นวัตกรรมในการดูแลผิว ที่ทันสมัย ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนําทั่วโลก

btt