Top Menu

EVERY SKIN IS “DIFFERENT”
From more than 15 years experience

_____________________________

 

ที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวและย้อนวัย

Dii Wellness Skincare เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการศึกษา วิจัย และพัฒนาขึ้นมาสำหรับการดูแลผิวหน้าลึกถึงระดับดีเอ็นเอ
ภายใต้หลักการแห่งความงามจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการบูรณาการศาสตร์และประสบการณ์ในการดูแลปรนนิบัติผิวเพื่อ
ความผ่อนคลายอ่อนเยาว์ และสุขภาพดีให้กับผู้คนยาวนานกว่า 15 ปี โดยสถาบันดีไอไอเวลเนส (Dii Wellness Institute) เข้ากับ
ทีมแพทย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ด้านผิวหนังและด้านวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม
ในการดูแลผิวพรรณที่ทันสมัย มีการเลือกสรรส่วนผสมหรือสารสกัดคุณภาพสูงและปลอดภัยจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการรับรองจาก
สถาบันชั้นนำทั่วโลก ทำให้สามารถวางใจ และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Dii Wellness Skincare ได้อย่างเต็มที่ โดยผลิตภัณฑ์ชุดแรก
Dii Time Reversal จะช่วยดูแล และย้อนวัยผิวสู่ความอ่อนเยาว์นานเท่านาน  

INNOVATION OF WELLNESS

สถาบันดีไอไอเวลเนส
สัมผัสประสบการณ์แห่งผิวงามอย่างมีสุนทรียะ

สถาบันดีไอไอเวลเนส (Dii Wellness Institute) ก่อตั้งขึ้นจากการสานต่อความสำเร็จของ divana spa ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้คนยาวนานกว่า 15 ปี ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมทรีตเม้นท์ที่ออกแบบมาเพื่อปรนนิบัติผิวให้ผ่อนคลาย อ่อนเยาว์ และสุขภาพดีอย่างมีสุนทรียะจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ

INNOVATIONS OF WELLNESS

สถาบันซึ่งออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม และพรั่งพร้อมด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะประกอบไปด้วยทีม แพทย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและด้านวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ ร่วมกัน ศึกษาวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวโดยเฉพาะ เพ่ือไขรหัสลับแห่งการชะลอวัยหรือย้อนวัยผิวสู่ความ อ่อนเยาว์นานเท่านาน ด้วยวิธีการ 4 ประการ

โดยลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ ผสานเข้ากับศาสตร์และประสบการณ์อันยาวนาน และการใช้นวัตกรรมในการดูแลผิว ที่ทันสมัย ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนําทั่วโลก

btt